ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Na naszym oddziale prowadzimy bardzo intensywną psychoterapię grupową. Praca w grupie stanowi okazję do przyjrzenia się swoim ograniczeniom w kontaktach z innymi ludźmi, których źródłem są często wcześniejsze życiowe doświadczenia, w tym relacje rodzinne. Specyfika terapii grupowej sprzyja uczeniu się przekraczania tych ograniczeń, poprzez wgląd we własne emocje, lepsze zrozumienie siebie i innych oraz przyswajanie nowych, bardziej funkcjonalnych zachowań. Psychoterapia może być, w razie konieczności, wspomagana farmakologicznie – decyduje o tym lekarz.

Zajęcia odbywają się codziennie, przez okres 12 tygodni, tylko w dni robocze. Do wyboru mamy dwie grupy:

 • Grupa R, poranna, pracuje w godzinach 10:00 – 15:00
 • Grupa W, wieczorna, pracuje w godzinach 16:00 – 21:00

Wszystkie usługi terapeutyczne w oddziale świadczone są nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.

Nasza oferta jest adresowana do osób, które:
a) cierpią z powodu zaburzeń i problemów emocjonalnych, w tym:

 • zaburzeń lękowych
 • nerwic
 • reakcji depresyjnych
 • zaburzeń odżywiania – bulimia
 • problemów osobowościowych
 • trudności w relacjach z bliskimi ludźmi
 • problemów seksualnych

b) są gotowe:

 • poznawać same siebie, swoje uczucia, przeżycia i związki między nimi
 • badać własny udział w dotykających ich problemach i trudnościach
 • starać się zmieniać własne postawy, nawyki i dysfunkcjonalne przekonania
 • aktywnie współdziałać z terapeutami i innymi pacjentami w procesie psychoterapii

Przeciwwskazania do podjęcia terapii w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych:

 • zaburzenia organiczne (wynikającymi z uszkodzenia mózgu)
 • uzależnienie od alkoholu i innych substancji odurzających
 • psychozy (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii)
 • endogenne zaburzenia afektywne (ciężkie depresje, zaburzenia dwubiegunowe)
 • anoreksja zagrażająca życiu
 • antysocjalną osobowość (dyssocjalną)
 • tendencje samobójcze lub do ciężkich samouszkodzeń
 • niezdolność do kontrolowania swoich impulsów (zwłaszcza agresywnych i seksualnych)
 • dostrzeganie źródła swych problemów wyłącznie poza sobą
 • oczekiwanie jedynie farmakoterapii, niezainteresowanie psychoterapią
 • intensywne leczenie innych chorób
 • diagnostyka u lekarzy innych specjalności
 • postępowania prokuratorskie lub procesy sądowe
 • zaangażowanie w inne niż ww. kwestie w stopniu wykluczającym aktywny udział w psychoterapii i korzystanie z niej

Ze względu na bardzo duże spiętrzenie emocji w czasie sesji grupowych, do Oddziału Dziennego nie przyjmujemy kobiet w ciąży.

Psychoterapię grupową w naszym Oddziale Dziennym prowadzą wyłącznie osoby posiadające certyfikaty uznanych towarzystw psychoterapeutycznych, pracujące według metod o udowodnionej naukowo skuteczności, lub będące w trakcie podyplomowych szkoleń/studiów prowadzących do uzyskania takich certyfikatów.
Wszyscy psychoterapeuci naszego Oddziału Dziennego pracują pod superwizją licencjonowanych superwizorów psychoterapii.

NFZ-logo Świadczenie realizowane w ramach NFZ