Cennik Usług

Cennik Badań Laboratoryjnych - badania podstawowe

Nazwa badania Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)  Cena PLN
ANALITYKA
Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu 1 10,00
Ilościowe oznaczanie w moczu: glukoza, aceton 1 7,00
Ilościowe oznaczanie w moczu: białko 1 7,00
Test ciążowy 1 25,00
Narkotyki – test 1 76,00
Badanie ogólne kału i oceny resztek pokarmowych 4 10,00
Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) 4 13,00
Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA 6 27,00
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym 4 30,00
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) 4 26,00
BIOCHEMIA
Albumina w surowicy 1 7,00
Alkohol etylowy 1 36,80
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 1 7,00
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 1 7,00
Amylaza trzustkowa w surowicy 1 6,00
Amylaza w moczu 1 6,00
Amylaza w surowicy 1 6,00
ASO (test ilościowy) 1 12,00
ASO (test lateksowy) 1 8,00
Białko całkowite 1 6,00
Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe 1 12,00
Białko w dobowej zbiórce moczu 1 6,00
Białko w moczu 1 6,00
Bilirubina bezpośrednia w surowicy 1 6,00
Bilirubina całkowita w surowicy 1 6,00
Bilirubina pośrednia w surowicy 1 6,00
C3 składnik dopełniacza 6 50,00
C4 składnik dopełniacza 6 60,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 1 15,00
Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej 1 6,00
Chlorki w surowicy 1 6,00
Cholesterol całkowity w surowicy 1 6,00
Cholesterol HDL w surowicy 1 7,00
Cholesterol LDL – wyliczany 1 3,00
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony 1 15,00
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 1 6,00
Fosfataza alkaliczna (ALP) 1 7,00
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 7 24,00
Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) 7 38,00
Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej 1 6,00
Fosforan nieorganiczny w surowicy 1 6,00
Fosforan nieorganiczny w moczu 1 6,00
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 1 6,00
Glukoza 1 6,00
Glukoza w dobowej zbiórce moczu 1 5,00
Glukoza w moczu 1 5,00
Hemoglobina glikowana (HbA1c) 1 23,00
Kinaza kreatynowa (CK) 1 7,00
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. 1 23,00
Klirens kreatyniny endogennej 1 12,00
Kreatynina w moczu 1 6,00
Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej 1 6,00
Kreatynina w surowicy 1 6,00
Kwas foliowy 1 29,00
Kwas moczowy  w surowicy 1 6,00
Kwas moczowy w moczu 1 7,00
Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej 1 6,00
Lipaza 1 21,00
Lit 1 21,00
Magnez w moczu 1 7,00
Magnez w moczu ze zbiórki dobowej 1 7,00
Magnez w surowicy 1 7,00
Mocznik w moczu 1 8,00
Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej 1 6,00
Mocznik w surowicy 1 6,00
Potas w moczu 1 8,00
Potas w moczu ze zbiórki dobowej 1 8,00
Potas w surowicy 1 6,00
Proteinogram – rozdział elektroforetyczny białek w surowicy 5 26,00
Sód w moczu 1 6,00
Sód w moczu ze zbiórki dobowej 1 6,00
Sód w surowicy 1 6,00
Triglicerydy w surowicy 1 7,00
Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej 1 6,00
Wapń całkowity w surowicy 1 6,00
Wapń w moczu 1 6,00
Wapń zjonizowany 1 34,00
Żelazo w surowicy 1 6,00
HEMATOLOGIA
Morfologia 1 9,00
Mikroskopowa ocena rozmazu krwi 1 6,00
Odczyn Biernackiego 1 5,00
Oznaczanie odsetka retikulocytów 1 9,00
Leukocytoza 1 10,00
Płytki krwi 1 10,00
IMMUNOCHEMIA
17-OH progesteron 10 48,00
ACTH – hormon adrenokortykotropowy 6 50,00
Alfa – fetoproteina (AFP) 1 48,00
Antygen HBs 1 13,80
Antygen karcinoembrionalny (CEA) 1 48,80
Borelioza p/c IgG 3 59,80
Borelioza p/c IgM 3 59,80
CA 125 1 45,00
CA 15-3 1 45,00
CA 19-9 1 8,00
Całkowita trójjodotyronina (T3) 1 20,00
Całkowita tyroksyna (T4) 1 20,00
Cytomegalia – IgG (CMV IgG) 1 46,00
Cytomegalia – IgM (CMV IgM) 1 46,00
Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość 1 10,00
Czynnik reumatoidalny (RF) – latex 1 10,00
Estradiol (E2) 1 24,00
Ferrytyna 1 27,00
Folikulotropina (FSH) 1 24,00
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) 1 38,00
Gonadotropina kosmówkowa w surowicy – Total 1 26,00
Helicobacter pylori IgG 1 27,60
Hormon wzrostu (hGH) 1 70,00
Immunoglobulina Ig A w surowicy 1 24,00
Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy 1 27,00
Immunoglobulina Ig G w surowicy 1 24,00
Immunoglobulina Ig M w surowicy 1 24,00
Insulina 1 41,00
Kortyzol 1 45,00
Kortyzol w moczu 1 45,00
Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej 1 45,00
Kwas walproinowy 1 46,00
Luteotropina (LH) 1 24,00
Odczyn Waaler-Rose 1 9,00
P/c anty HBs 1 25,30
P/c anty HCV 1 46,00
P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo) 1 32,20
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) 1 43,20
P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO) 1 26,00
Parathormon PTH 1 54,00
Progesteron 1 24,00
Prolaktyna (PRL) 1 24,00
PSA całkowity 1 30,00
PSA wolny 7 45,00
Rubella p/c Ig G 1 27,60
Rubella p/c Ig M 1 27,60
Testosteron 1 36,00
Toxo p/c Ig G 7 25,30
Toxo p/c Ig M 7 27,60
Transferyna 1 33,00
Troponina I 1 49,00
Troponina T 1 49,00
Tyreoglobulina 5 87,00
Tyreotropina (TSH)  trzeciej generacji 1 18,00
Witamina B12 1 32,00
Wolna trijodotyronina (FT3) 1 20,00
Wolna tyroksyna (FT4) 1 20,00
KOAGULOLOGIA
Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) 1 10,00
Czas protrombinowy (PT) /wskaźnik Quicka, INR 1 10,00
Czas trombinowy (TT) w osoczu 1 10,00
Czynnik LE (test lateksowy) 7 93,00
D-dimery – met.ilościowa 1 36,00
Fibrynogen 1 7,80
Ilościowe oznaczanie antytrombiny III 1 62,00
SEROLOGIA
Grupa krwi, Rh 1 40,00
Wpis grupy krwi do dokumentu 3 80,00
Alloprzeciwciała odpornościowe 1 40,00
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA 1 25,00
Przeciwciała odpornościowe PTA 10 57,00
Mononukleoza (test lateksowy) 1 18,40
Serologia kiły  – FTA 10 89,70
Serologia kiły  – FTA – ABS 10 111,00
Serologia kiły RPR / (VDRL) 1 9,20
Serologia kiły TPHA 10 111,00

Cennik Ginekologia

GINEKOLOGIA
RODZAJ USŁUGI CENA
Wizyta u lekarza poradni
(dr Żak, dr Babkiewicz-Gorbacka, dr Górski, dr Zarychta)
140
USG+ wizyta 140+ cena USG – rabat 30 zł
USG ciąży transvaginalne 200
USG ciąży przez powłoki brzuszne 200
USG ciąży 12-14 tydzień 250
USG ciąży 18-22 tydzień 250
USG transvaginalne 140
USG piersi 140
Krioterapia nadżerki 350
Koagulacja nadżerki 300
Wkładka domaciczna  antykoncepcyjna system MIRENA 1100
Wkładka domaciczna antykoncepcyjna usunięcie 180
Cytologia 40
GBS 40
Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV), cała seria – III dawki 1800
Szkoła rodzenia 650

cennik badań laboratoryjnych - badania specjalistyczne

Nazwa badania Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)  Cena PLN
17 – hydroksysterydy w DZM 10 220,00
17 – ketosterydy w DZM 10 220,00
Adenowirusy p-ciała w surowicy 10 89,70
Adrenalina (Epinefryna) w DZM 10 155,00
Adrenalina (Epinefryna) w osoczu 10 155,00
Aktywność reninowa osocza 10 139,00
Aldolaza 10 45,00
Aldosteron w surowicy 10 70,00
Aldosteron wolny w moczu 10 165,00
Alfa-1-antytrypsyna 10 90,00
Alfa-1-atytrypsyna genotyp 10 215,00
Alfa-1-mikroglobulina w moczu 10 100,00
Alfa-2-antyplazmina 10 86,00
Alfa-2-makroglobulina w moczu 10 93,00
Alfa-2-makroglobulina w płynie mózgowo-rdzeniowym 10 65,00
Alfa-2-makroglobulina w surowicy 10 65,00
Alkohol glikolowy 10 121,00
Alkohol metylowy 10 75,00
Ameba 10 55,00
Ameba p-ciała (IHA) 10 89,70
Amoniak 1 43,00
ANA Screen test (auto p-ciała p.antygenom jądrowym) 10 53,00
Androstendion 7 48,00
Angiotensyna II 7 120,00
APC-oporność (oporność na białko C) 10 109,00
Apolipoproteina A1 (APO A1) 10 75,00
Apolipoproteina B (APO B) 10 65,00
Aspergillus p-ciała 10 68,00
Badanie w kierunku komórek nowotworowych 10 102,00
Bar w krwi lub surowicy 10 150,00
Bar w moczu 10 150,00
Barbiturany w moczu 10 41,40
Barbiturany w surowicy 10 46,00
Bąblowica p-ciała (ELISA) 14 204,70
Benzodiazepiny w moczu 10 46,00
Benzodiazepiny w surowicy 10 46,00
Beryl 10 150,00
Beta – Cross Laps – marker resorpcji kostnej 14 150,00
Beta-2-mikroglobulina 10 120,00
Beta-2-mikroglobulina w moczu 10 100,00
Beta-2-mikroglobulina w płynie mózgowo-rdzeniowym 10 65,00
Beta-karoten 10 200,00
Białko Bence-Jonesa 1 37,00
Białko C 10 90,00
Białko monoklonalne z uży.tech.Immumofiksacji(IFE) 14 400,00
Białko oligoklonalne 14 310,00
Białko S 10 92,00
Białko S-100B (Test Sangtec 100) 5 160,00
Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w moczu 10 190,00
Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w surowicy 10 190,00
Bilans tłuszczowy 10 170,00
Bizmut w moczu 10 150,00
Bizmut we krwi 10 150,00
Błonica p-ciała 14 273,70
Borelioza p-ciała IgG met.Western-Blot 10 204,70
Borelioza p-ciała IgM met.Western-Blot 10 204,70
Borrelia burgdorferi DNA 10 250,00
Brom w surowicy 10 150,00
Brucella p-ciała Ig A 14 89,70
Brucella p-ciała Ig M 14 135,70
C1 składnik dopełniacza 10 130,00
CA 21-1 marker niedrobnokom.raka oskrz., płuc 10 81,00
CA 50 10 180,00
CA 72-4 10 145,00
Campylobacter jejuni p-ciała 10 158,70
Candida albicans DNA 14 219,00
Ceruloplazmina 10 35,00
Chlamydia pneumoniae met.PCR 10 180,00
Chlamydia pneumoniae p-ciała Ig A 10 80,50
Chlamydia pneumoniae p-ciała Ig G 10 80,50
Chlamydia pneumoniae p-ciała Ig M 10 80,50
Chlamydia trachomatis met.PCR 14 180,00
Chlamydia trachomatis p-ciała Ig A 10 80,50
Chlamydia trachomatis p-ciała Ig G 10 80,50
Chlamydia trachomatis p-ciała Ig M 10 80,50
Cholinoesteraza 10 25,00
Chrom w moczu 10 151,80
Chrom we krwi 10 151,80
Chromogranina 10 220,00
Coxackie wirus p-ciała 14 230,00
C-peptyd 5 51,00
CRP met.ultraczułą 10 50,00
Cryptococcus neoformans antygen 10 87,00
Cyklosporyna 10 227,00
Cynk w moczu 10 50,00
Cynk w nasieniu 10 100,00
Cynk w surowicy 10 50,00
Cystatyna C 10 100,00
Cytologia moczu 10 59,00
Cytomegalia (CMV) met. PCR 10 390,00
Cytomegalia(CMV) IgG awidność 10 80,50
Cytryniany 10 85,00
Cytryniany w DZM 10 85,00
Cytryniany w nasieniu 10 120,00
Czynnik IX 10 93,00
Czynnik reumatoidalny RF IgA 10 66,00
Czynnik reumatoidalny RF IgG 10 66,00
Czynnik reumatoidalny RF IgM 10 90,00
Czynnik V 10 93,00
Czynnik VII 10 68,00
Czynnik von Willebranda 10 93,00
Dehydroepiandrosteron (DHEA) 10 110,00
Digoksyna 10 41,40
Dihydrotestosteron (DHT) 10 90,00
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) 10 400,00
Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) 10 400,00
Dopamina w DZM 10 250,00
ECHO wirus p-ciała 10 68,00
ECHO wirus p-ciała w PMR 10 68,00
Elastaza (elastaza trzustkowa 1) w kale 10 105,00
Elastaza (elastaza trzustkowa 1) w surowicy 10 96,00
Elektroforeza białek płynu mózg.-rdzeń. 10 75,00
ENA test – 6 profil 10 125,00
Enterovirus RNA 10 220,00
Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) 10 100,00
Erytropoetyna 10 130,00
Esteraza octanu alfa-naftylu 10 75,00
Estriol wolny 10 87,00
Estron (E1) 14 135,00
Fenobarbital 10 89,00
Fenol w moczu (metabolity benzenu) 10 103,50
Fenytoina 10 135,70
Fluor w moczu 10 126,50
Fluor w surowicy 10 120,00
Fosfataza alkaliczna – frakcja kostna 10 55,00
Fosfataza alkaliczna granulocytów – FAG 10 75,00
Fruktoza w nasieniu 14 120,00
Fruktoza w osoczu 14 120,00
Fruktozamina 10 65,00
GAD p-ciała p.dehydrogenazie glutaminowej 10 230,40
Galaktoza w moczu 10 95,00
Galaktoza we krwi 10 110,00
Gastryna 14 160,00
Glin 10 128,80
Glin w moczu 14 128,80
Glukagon 10 160,00
Gonadotropina kosmówkowa B-HCG 1 26,00
Gonadotropina kosmówkowa B-HCG wolna podjednostka 10 89,00
Grypa A p-ciała IgG 14 112,70
Grypa A p-ciała IgM 14 112,70
Grypa B p-ciała IgG 14 112,70
Grypa B p-ciała IgM 14 112,70
Haptoglobina 10 80,00
HAV p-ciała 10 89,70
HAV p-ciała IgM 10 43,70
HAV RNA 10 300,00
HBc p-ciała IgM 10 34,50
HBc p-ciała total 10 32,20
HBe antygen 7 35,65
HBe p-ciała 10 35,65
HBs antygen (test potwierdzenia) 10 39,10
HBV – oporność na lamiwudynę 10 480,00
HBV DNA 10 250,00
HBV genotyp 10 270,00
HBV ilościowy (poziom wiremii) 10 246,00
HCV – test RIBA 10 349,00
HCV met. Recom-Blott – Il (test potwierdzenia) 10 190,00
HCV RNA met.PCR 10 215,00
HCV-PCR genotyp 10 420,00
HCV-PCR ilościowy (poziom wiremii) 10 380,00
HDV (WZW typu Delta) p-ciała 10 135,70
Helicobacter pylori  DNA 14 220,00
HEV (WZW typu E) RNA 10 370,00
HIV met.Western Blott (test potwierdzenia) 10 529,00
HIV RNA (poziom wiremii) 10 270,00
HIV weryfikacja met.PCR 10 389,00
HLA B27 (met.FC+PCR) 10 626,00
Homocysteina 10 100,00
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) 10 210,00
IL – 1 (surowica) – cytokina prozapalna 30 105,00
IL – 10 (surowica) – cytokina przeciwzapalna 30 105,00
IL – 4 (surowica) – cytokina przeciwzapalna 30 105,00
IL – 6 (surowica) – cytokina prozapalna 30 105,00
IL- 2 (surowica) cytokina przeciwzapalna 10 105,00
Indeks immunoglobulin 10 198,00
Insulinopodobny czynnik IGF 10 90,00
Jad kiełbasiany 10 228,00
Kadm w moczu 14 96,00
Kadm w surowicy 14 96,00
Kadm we krwi 14 160,00
Kalcytonina 10 135,00
Kał – badanie w kierunku strawienia resztek pokarm. 4 43,00
Kamień moczowy –  analiza składu 10 57,00
Karbamazepina 10 57,50
Karnityna w surowicy 10 120,00
Katecholaminy w moczu 10 250,00
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa 1 41,00
Kleszczowe zap.opon mózgowych p-ciała IgG 10 204,70
Kleszczowe zap.opon mózgowych p-ciała IgG+IgM 14 175,00
Kleszczowe zap.opon mózgowych p-ciała IgM 10 204,40
Kobalt w moczu 10 150,00
Kobalt we krwi 10 150,00
Koci pazur p-ciała IgG 10 526,70
Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej 14 115,00
Kortyzol wolny w moczu 10 117,00
Krążący antykoagulant tocznia – LA 10 109,00
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 10 64,40
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 10 64,40
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 10 64,40
Ksztusiec (Bordetella pertusis) DNA 10 219,00
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM 10 117,00
Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w moczu 14 297,00
Kwas homowanilinowy w DZM 10 267,00
Kwas hydroksymasłowy 10 105,00
Kwas mlekowy 10 38,00
Kwas pirogronowy 10 77,00
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM 10 147,00
Kwasy żółciowe 10 40,00
Kwaśna alfa-1-glikoproteina (Orozomukoid) 10 63,00
Legionella p-ciała IgA 10 379,50
Legionella p-ciała IgG 10 379,50
Legionella p-ciała IgM 10 379,50
Legionella pneumohila IgA, IgG, IgM – total 10 161,00
Liczba Addisa 1 43,00
Lipoproteina a – Lp(a) 10 110,00
Lipoproteina x – Lp(x) 10 62,00
Listerioza 14 79,00
LKM test (autoimmunologiczne zap.wątroby AIH) 10 80,00
Łańcuchy lekkie kappa w moczu 10 400,00
Łańcuchy lekkie kappa w surowicy 10 350,00
Łańcuchy lekkie lambda w moczu 10 400,00
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy 10 400,00
Mangan w moczu 10 165,00
Mangan we krwi 10 165,00
Marihuana (haszysz, THC) 10 57,00
Metanefryna w moczu 10 297,00
Metanefryna w osoczu 10 147,00
Methadon 10 73,60
Metoksykatecholaminy w DZM 10 156,00
Miedź w dobowej zbiórce moczu 10 75,00
Miedź w moczu 7 75,00
Miedź w surowicy 10 46,00
Mikroalbuminuria 1 36,00
Mioglobina 1 61,00
Mononukleoza (EBV VCA) p-ciała IgA 10 89,70
Mononukleoza (EBV VCA) p-ciała IgG 10 89,70
Mononukleoza (EBV VCA) p-ciała IgM 10 66,70
Mycobacterium tuberculosis DNA 10 310,00
Mycoplasma pneumoniae p-ciała IgG 10 66,70
Mycoplasma pneumoniae p-ciała IgM 10 66,70
NBT wg Paarka 10 128,00
Neopteryna w moczu 10 165,00
Neopteryna w surowicy 10 165,00
Nikiel w moczu 10 158,00
Nikiel we krwi 10 158,00
Noradrenalina (Norepinefryna) w DZM 10 105,00
Noradrenalina (Norepinefryna) w osoczu 10 105,00
Normetanefryna w moczu 10 186,00
Nortryptylina 10 155,00
NSE (enolaza swoista dla neuronów) 10 250,00
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) 10 119,00
Odra p-ciała 10 228,00
Ogniskowanie isoel. immunoglob. oligoklonalnych 10 215,00
Ołów w moczu 10 89,70
Ołów we krwi 10 89,70
Opryszczka (Herpes) HSV p-ciała IgG 10 135,70
Opryszczka (Herpes) HSV p-ciała IgG w pł.mózg-rdz. 10 105,00
Opryszczka (Herpes) HSV p-ciała IgM 10 135,70
Opryszczka (Herpes) HSV typ 1 DNA 10 215,00
Ospa wietrzna (Varicella Zoster) p-ciała IgG PMR 10 120,00
Ospa wietrzna (Varicella Zoster) p-ciała IgG surowica 10 103,50
Ospa wietrzna (Varicella Zoster) p-ciała IgM PMR 10 120,00
Ospa wietrzna (Varicella Zoster) p-ciała IgM surowica 10 89,70
Osteokalcyna 10 207,00
Paracetamol w surowicy 5 54,00
Paragrypa p-ciała IgG 10 230,00
Paragrypa p-ciała IgG+IgM 10 230,00
Paragrypa p-ciała IgM 10 230,00
Parwowirus B19 p-ciała IgG+IgM (ELISA) 10 273,70
P-ciała antycytrulinowe (aCCP) 10 120,00
P-ciała antyfosfolipidowe IgG+IgM 10 216,00
P-ciała antyhistonowe AHA 10 108,00
P-ciała antykardiolipinowe IgA 10 67,20
P-ciała antykardiolipinowe IgG 10 67,20
P-ciała antykardiolipinowe IgM 10 67,20
P-ciała antyrybosomalne 10 108,00
P-ciała B2 glikoproteinowe IgG 90 109,00
P-ciała B2 glikoproteinowe IgG+IgM 10 169,00
P-ciała B2 glikoproteinowe IgM 90 109,00
P-ciała CANCA (PR-3) 10 60,00
P-ciała ENA U1-RNP 10 108,00
P-ciała endomysialne IgA 14 93,60
P-ciała endomysialne IgG 14 93,60
P-ciała JO-1 10 86,40
P-ciała mitochondrialne AMA 10 91,20
P-ciała mitochondrialne AMA podklasy M2,M4,M9 10 187,20
P-ciała mitochondrialne AMA-ETI 10 120,00
P-ciała mitochondrialne AMA-M2 10 69,60
P-ciała pANCA (MPO) 10 60,00
P-ciała PM-1 10 108,00
P-ciała przeciw aktynie 10 108,00
P-ciała przeciw antygenowi SM 10 86,40
P-ciała przeciw błonie kom.hepatocytów (LMA) 10 108,00
P-ciała przeciw błonie podst.kłębków nerk.(antyGBM) 10 108,00
P-ciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych 10 108,00
P-ciała przeciw błonie podstawnej nabłonka 10 108,00
P-ciała przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych 10 108,00
P-ciała przeciw centromerom 10 172,80
P-ciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a 10 151,20
P-ciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 10 55,00
P-ciała przeciw fosfatydyloserynie  Ig G 10 82,00
P-ciała przeciw fosfatydyloserynie  Ig M+IgG 14 288,00
P-ciała przeciw gangliozydom GM-1 10 864,00
P-ciała przeciw gliadynie Ig A 10 144,00
P-ciała przeciw gliadynie Ig G 10 144,00
P-ciała przeciw insulinowe IA2 10 187,20
P-ciała przeciw jajnikowe 10 108,00
P-ciała przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) 10 172,80
P-ciała przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) 10 172,80
P-ciała przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) 10 172,80
P-ciała przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) 10 936,00
P-ciała przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki 10 108,00
P-ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka 10 144,00
P-ciała przeciw komórkom szpiczaka 10 77,00
P-ciała przeciw komórkom ślinianek 10 108,00
P-ciała przeciw korze nadnerczy 10 108,00
P-ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) 10 96,00
P-ciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym 10 108,00
P-ciała przeciw nabłonkowi jelita grubego 10 108,00
P-ciała przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) 10 108,00
P-ciała przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji 10 108,00
P-ciała przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym 10 108,00
P-ciała przeciw plemnikowe 10 108,00
P-ciała przeciw receptorom acetylocholiny 10 273,60
P-ciała przeciw retikulinie (ARA) 10 108,00
P-ciała przeciw rozpuszczalnemu antygen.wątroby (SLA) 10 165,60
P-ciała przeciw sarkolemie 10 108,00
P-ciała przeciw sercowe 10 108,00
P-ciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA 10 67,20
P-ciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG 10 67,20
P-ciała przeciw wyspom trzustkowym 10 108,00
P-ciała przeciwjądrowe ANA 10 52,80
P-ciała przeciwjądrowe ANA 2 10 223,00
P-ciała przeciwjądrowe ANA panel ENA 10 82,00
P-ciała SS-A/RO 10 86,40
Plazminogen 5 65,00
Pneumocystis carinii p-ciała IgG 14 204,70
Pneumocystis carinii p-ciała IgM 14 204,70
Polipeptydowy antygen swoisty (TPS) 10 75,00
Porfiryny metodą ilościową 10 500,00
Porfiryny w erytrocytach 10 220,00
Porfobilinogen 10 125,00
Poziom Inhibitora C1 esterazy dopełniacza 10 250,00
Prealbumina 10 100,00
Prisca test PAPP-A 10 128,00
Prisca test podwójny 10 224,00
Prisca test potrójny 10 199,00
Profil aminokwasów 10 220,00
Profil kwasów organicznych GC/MS 10 310,00
Profil steroidowy 10 660,00
Prokalcytonina PCT (surowica) 3 129,00
Prokolagen typu III 10 160,00
Próba Mayera 10 90,00
Pyrylinks-D 10 140,00
QuantiFERON-TB 10 189,00
Rapamycyna 10 250,70
Reakcja peroksydazowa 10 75,00
Renina 10 225,00
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 10 158,00
Różyczka(Rubella) p-ciała IgG awidność 10 204,70
Rtęć w moczu 10 158,70
Rtęć we krwi 10 158,70
Salicylany w moczu 10 57,50
Salicylany w surowicy 10 57,50
SCC antygen raka płaskonabłonkowego 10 97,00
Selen 10 158,00
Selen w moczu 10 158,00
Serotonina w DZM 10 237,00
Serotonina w osoczu 10 237,00
Serotonina w surowicy 10 237,00
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 6 36,00
Sideroblasty 10 75,00
SSB (La) 10 68,00
Szczawiany 10 95,00
Szczawiany w DZM 10 95,00
Świnka p-ciała Ig G+IgM 10 215,00
Świnka p-ciała IgG 10 112,70
Świnka p-ciała IgM 10 89,70
Tacrolimus (prograf) 10 100,00
Teofilina 10 112,70
Test anty Scl-70 10 124,80
Test anty Sm/RNP (Ribosomal RNP) 10 81,60
Test metaboliczny w moczu – skrining 10 54,00
Testosteron wolny w surowicy 10 96,00
TNFalfa – cytokina prozapalna 14 200,00
Toksokaroza canis p-ciała 10 119,60
Toxo p-ciała IgG awidność 10 124,20
Toxoplasma gondi DNA 10 204,70
TPA (polipeptydowy antygen tkanowy) 10 237,00
TPA-M polipept.antygen tkankowy raka pęcherz.mocz. 10 86,00
TRAb p-ciała p.receptorowi TSH 10 90,00
Tricykliczne antydepresanty TCA 5 106,00
Uroporfiryny w moczu 10 62,00
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) 10 280,00
Wągrzyca 10 434,70
Witamina A (retinol) w surowicy 10 136,00
Witamina B1 (tiamina) 10 250,00
Witamina C w moczu 10 77,00
Witamina C w surowicy 10 77,00
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) 10 100,00
Witamina D3 (25(OH)D3) 10 220,00
Witamina E 10 155,00
Włośnica (Trichinella spiralis) p-ciała IgG 10 273,70
Wolne kwasy tłuszczowe 10 165,00
Yersinia p-ciała IgA 10 89,70
Yersinia p-ciała IgG 10 89,70
Złoto w surowicy 10 165,00

Cennik badań laboratoryjnych - Alergologia

Nazwa badania Czas oczekiwania na wynik (dni robocze)  Cena PLN
Panel alergenów wziewnych – 20 alergenów (pyłek brzozy brodawkowatej, olszy szarej, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, babki lancetowatej, tymotka łąkowa, D. farinae, D. ptyeronysssinus, naskórek psa, kota, konia, świnki morskiej, chomika, kólika, Asp.fumigatus, Cladosp.herbarum, Pen.notatum, Alt.tenuis) 10 200,00
Panel alergenów pokarmowych – 20 alergenów (orzech laskowy, ziemny, włoski, migdał, mleko, białko i zółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, mąka żytnia, sezam) 10 200,00
Panel alergenów pediatryczny/mieszany -20 alergenów (orzech ziemny, mleko, białko i żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek brzozy brodawkowej, tymotka łąkowa, pyłek bylicy, D. farinae, D. ptyeronysssinus, naskórek psa, kota, konia, Asp. fumigatus, Cladosp. herbarum) 10 200,00
Chwasty 14 50,00
Mieszanka drzew 14 50,00
Mieszanka kurzu domowego (Bencard) 14 50,00
Mieszanka naskórków 14 50,00
Mieszanka pierza 14 50,00
Mix pleśni 14 50,00
Acarus sira (D70) – IgE specyficzne 14 45,00
Alfa laktoalbumina (F76) – IgE specyficzne 14 45,00
Alternaria tenuis (M6) – IgE specyficzne 14 45,00
Ambrosia elatior (W1) – IgE specyficzne 14 45,00
Amoxycylina (C204) – IgE specyficzne 14 45,00
Aspergillus fumigatus (M3) – IgE specyficzne 14 45,00
Babka lancetowata (W9) – IgE specyficzne 14 45,00
Banan (F92) – IgE specyficzne 14 45,00
Baranina (F88) – IgE specyficzne 14 45,00
Bawełna (O1) – IgE specyficzne 14 45,00
Beta laktoglobulina (F77) – IgE specyficzne 14 45,00
Białko jajka (F1) – IgE specyficzne 14 45,00
Brzoskwinia (F95) – IgE specyficzne 14 45,00
Brzoza (T3) – IgE specyficzne 14 45,00
Burak czerwony (F136) – IgE specyficzne 14 45,00
Bylica pospolita (W6) – IgE specyficzne 14 45,00
Candida albicans (M5) – IgE specyficzne 14 45,00
Cebula (F-48) – IgE specyficzne 14 45,00
Cladosporium herbarum (M2) – IgE specyficzne 14 45,00
Cynamon (S08) – IgE specyficzne 14 45,00
Cynodon palczasty (trawa) (G2) – IgE specyficzne 14 45,00
Cytryna (F32) – IgE specyficzne 14 45,00
Czekolada (F105) – IgE specyficzne 14 45,00
Czereśnia (F73) – IgE specyficzne 14 45,00
Dąb (T7) – IgE specyficzne 14 45,00
Dorsz (F3) – IgE specyficzne 14 45,00
Drożdże (F403) – IgE specyficzne 14 45,00
Drzewa późne (TX6) 14 45,00
Drzewa wczesne (TX5) 14 45,00
Fasola (F15) – IgE specyficzne 14 45,00
Fikus (K81) – IgE specyficzne 14 45,00
Glista ludzka (P1) – IgE specyficzne 14 45,00
Gluten (F79) – IgE specyficzne 14 45,00
Grapefruit (F30) – IgE specyficzne 14 45,00
Groch (F12) – IgE specyficzne 14 45,00
Gruszka (F94) – IgE specyficzne 14 45,00
Gryka (F11) – IgE specyficzne 14 45,00
Herbata (F99) – IgE specyficzne 14 45,00
IgE specyficzne 14 45,00
Indyk (F284) – IgE specyficzne 14 45,00
Insulina ludzka (C73) – IgE specyficzne 14 45,00
Insulina wieprzowa (C70) – IgE specyficzne 14 45,00
Jabłko (F49) – IgE specyficzne 14 45,00
Jad komara (I73) – IgE specyficzne 14 45,00
Jad osy (I3) – IgE specyficzne 14 45,00
Jad pszczoły (I1) – IgE specyficzne 14 45,00
Jad szerszenia (I75) – IgE specyficzne 14 45,00
Jajko całe (F245) – IgE specyficzne 14 45,00
Jajko całe (F74) – IgE specyficzne 14 45,00
Jęczmień (F6) – IgE specyficzne 14 45,00
Kakao (F93) – IgE specyficzne 14 45,00
Karaluch – prusak (I6) – IgE specyficzne 14 45,00
Karp (F233) – IgE specyficzne 14 45,00
Kawa (F102) – IgE specyficzne 14 45,00
Kawa (F221) – IgE specyficzne 14 45,00
Kazeina (F78) – IgE specyficzne 14 45,00
Kiwi (F84) – IgE specyficzne 14 45,00
Klon (T1) – IgE specyficzne 14 45,00
Kłosówka wełniana (G13) – IgE specyficzne 14 45,00
Komar (I71) – IgE specyficzne 14 45,00
Komosa biała (W10) – IgE specyficzne 14 45,00
Koperek (S11) – IgE specyficzne 14 45,00
Kostrzewa łąkowa (G4) – IgE specyficzne 14 45,00
Krab (F23) – IgE specyficzne 14 45,00
Krewetka (F24) – IgE specyficzne 14 45,00
Kryptomeria japońska (T17) – IgE specyficzne 14 45,00
Kukurydza (F8) – IgE specyficzne 14 45,00
Kupkówka pospolita (G3) – IgE specyficzne 14 45,00
Kurczak (F83) – IgE specyficzne 14 45,00
Kurz domowy (H4) – IgE specyficzne 14 45,00
Kurze pióra (E85) – IgE specyficzne 14 45,00
Kwiaty (WX6) 14 45,00
Latex (K82) – IgE specyficzne 14 45,00
Lepidoglyphus destructor (D71) – IgE specyficzne 14 45,00
Leszczyna (T4) – IgE specyficzne 14 45,00
Łosoś (F41) – IgE specyficzne 14 45,00
Łupież psa (E5) – IgE specyficzne 14 45,00
Mak (S207) – IgE specyficzne 14 45,00
Malina (F275) – IgE specyficzne 14 45,00
Małż jadalny (F37) – IgE specyficzne 14 45,00
Mandarynka (F34) – IgE specyficzne 14 45,00
Marchew (F31) – IgE specyficzne 14 45,00
Mieszanka chwastów (WP3)- Zestawy alergenów 14 45,00
Miód (F333) – IgE specyficzne 14 45,00
Mleko krowie (F2) – IgE specyficzne 14 45,00
Musztarda (F89) – IgE specyficzne 14 45,00
Naskórek chomika (E84) – IgE specyficzne 14 45,00
Naskórek krowy (E4) – IgE specyficzne 14 45,00
Naskórek królika (E82) – IgE specyficzne 14 45,00
Naskórek owcy (E81) – IgE specyficzne 14 45,00
Nawłoć pospolita (W12) – IgE specyficzne 14 45,00
Odchody gołębia (E7) – IgE specyficzne 14 45,00
Ogórek (F133) – IgE specyficzne 14 45,00
Ogórek (F244) – IgE specyficzne 14 45,00
Olcha (T2) – IgE specyficzne 14 45,00
Orzech kalifornijski (T10) – IgE specyficzne 14 45,00
Orzech leszczyny (F17) – IgE specyficzne 14 45,00
Orzech pistacjowy (F230) – IgE specyficzne 14 45,00
Orzech włoski (F256) – IgE specyficzne 14 45,00
Orzech ziemny (F13) – IgE specyficzne 14 45,00
Owies (F7) – IgE specyficzne 14 45,00
Parietaria lekarska (W19) – IgE specyficzne 14 45,00
Penicilium notatum (M1) – IgE specyficzne 14 45,00
Penicylina (C10) – IgE specyficzne 14 45,00
Pieprz (S07) – IgE specyficzne 14 45,00
Pieprz czarny (F280) – IgE specyficzne 14 45,00
Pierze (pióra gęsi) (E70) – IgE specyficzne 14 45,00
Pierze mieszane (E25) – IgE specyficzne 14 45,00
Pietruszka (F86) – IgE specyficzne 14 45,00
Pióra (EX5) 14 45,00
Pióra kaczki (E86) – IgE specyficzne 14 45,00
Pióra kanarka (E201) – IgE specyficzne 14 45,00
Pióra papużki falistej (E78) – IgE specyficzne 14 45,00
Pokrzywa zwyczajna (W20) – IgE specyficzne 14 45,00
Pomarańcza (F33) – IgE specyficzne 14 45,00
Pomidor (F25) – IgE specyficzne 14 45,00
Por (F66) – IgE specyficzne 14 45,00
Pstrąg (F22) – IgE specyficzne 14 45,00
Pszenica (F4) – IgE specyficzne 14 45,00
Pszenica (G15) – IgE specyficzne 14 45,00
Roztocze kurzu domowego (D1) – IgE specyficzne 14 45,00
Roztocze mączne (D2) – IgE specyficzne 14 45,00
Ryż (F9) – IgE specyficzne 14 45,00
Seler (F85) – IgE specyficzne 14 45,00
Ser cheddar (F81) – IgE specyficzne 14 45,00
Sierść konia (E3) – IgE specyficzne 14 45,00
Sierść kota (E1) – IgE specyficzne 14 45,00
Sierść psa (E2) – IgE specyficzne 14 45,00
Sierść świnki morskiej (E6) – IgE specyficzne 14 45,00
Soja (F14) – IgE specyficzne 14 45,00
Sosna (T16) – IgE specyficzne 14 45,00
Szpinak (F38) – IgE specyficzne 14 45,00
Śliwka (F255) – IgE specyficzne 14 45,00
Tasiemiec (P2) – IgE specyficzne 14 45,00
Topola (T14) – IgE specyficzne 14 45,00
Trawy późne 14 45,00
Trawy późne (GX4) 14 45,00
Trawy wczesne 14 45,00
Truskawka (F44) – IgE specyficzne 14 45,00
Trzcina pospolita (G7) – IgE specyficzne 14 45,00
Tulipan (W30) – IgE specyficzne 14 45,00
Tuńczyk (F40) – IgE specyficzne 14 45,00
Tymotka łąkowa (G6) – IgE specyficzne 14 45,00
Tymotka wonna (G1) – IgE specyficzne 14 45,00
Tyrophagus putescentiae (D72) – IgE specyficzne 14 45,00
Wełna (K20) – IgE specyficzne 14 45,00
Wiechlina łąkowa (G8) – IgE specyficzne 14 45,00
Wieprzowina (F26) – IgE specyficzne 14 45,00
Wierzba (T12) – IgE specyficzne 14 45,00
Wołowina (F27) – IgE specyficzne 14 45,00
Zest.alergenów:groszek zielony, marchewka, fasola biała, ziemniak 14 45,00
Ziemniak (F35) – IgE specyficzne 14 45,00
Żółtko jajka (F75) – IgE specyficzne 14 45,00
Życica trwała (G5) – IgE specyficzne 14 45,00
Żyto (F5) – IgE specyficzne 14 45,00
Żyto/pyłki (G12) – IgE specyficzne 14 45,00

Cennik badań laboratoryjnych - Mikrobiologia

Nazwa badania Czas oczekiwania na wynik
(dni robocze)
 Cena PLN
UKŁAD WYDALNICZY
Posiew moczu 1-4 dni 39,00
GÓRNE DRÓGI ODDECHOWE
Posiew z górnych dróg oddechowych podstawowy 2-4 dni 39,00
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony 2-4 dni 39,00
Posiew z nosa podstawowy 2-4 dni 39,00
Posiew z nosa rozszerzony 2-4 dni 39,00
Posiew z jamy ustnej 2-6 dni 39,00
Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrznego 2-4 dni 39,00
Posiew materiału z ucha środkowego, zatok do 7 dni 50,00
DOLNE DRÓGI ODDECHOWE
Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wydzielina oskrzelowa, BAL i in.) – met. jakościowa 2-4 dni 39,00
Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych – met. ilościowa 2-4 dni 68,00
UKŁAD POKARMOWY
Posiew kału ogólny 2-4 dni 39,00
Posiew w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella (SS) 2-4 dni 39,00
Posiew w kier. SS dla celów sanitarno-epidemiologicznych (jedno oznaczenie) 7-10 dni 68,00
Posiew kału w kierunku E. coli enteropatogennych (EPEC) 2-4 dni 45,00
Posiew kału w kierunku pałeczek Yersinia 2-4 dni 39,00
Posiew kału w kierunku Campylobacter 3-6 dni 119,00
Wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile 1-2 dni 80,00
Badanie w kierunku Rota- i Adenowirusów 1-2 dni 39,00
NARZĄD WZROKU
Posiew materiału z oka/spojówek 2-4 dni 39,00
SKÓRA/TK.PODSKÓRNA
Posiew ze zmiany trądzikowej 7-10 dni 55,00
Posiew wymazu ze skóry (nosicielstwo) 2-4 dni 39,00
Posiew materiału ze skóry, tkanki podskórnej – zmiany powierzchowne 2-4 dni 39,00
Posiew materiału ze skóry, tkanki podskórnej – zmiany głębokie (złamania, oparzenia, zmiany ropne, rany kąsane, stopa cukrzycowa) do 7 dni 50,00
UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
Wydzielina z pochwy – badanie podstawowe w kierunku waginozy 2-3 dni 39,00
Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis 1-2dni 39,00
Posiew materiału z szyjki macicy, pochwy, cewki moczowej, spod napletka 2-6 dni 42,00
Posiew nasienia 2-4 dni 39,00
Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae 2-4 dni 39,00
Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae 2-4 dni 39,00
PŁYNY USTROJOWE
Posiew krwi tlenowy do 8 dni 60,00
Posiew krwi beztlenowy do 8 dni 60,00
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) 2-4 dni 60,00
Test lateksowy na obecność antygenów bakterii w PMR 1 dzień 39,00
Posiew innych płynów ustrojowych (płyn z opłucnej, płyn z otrzewnej itp.) do 7 dni 39,00
MATERIAŁ POBRANY CHIRURGICZNIE
Posiew bioptatów i wydzielin do 7 dni 40,00
Posiew wydzieliny ropnej do 7 dni 50,00
Posiew cewników, drenów, protez 2-5 dni 30,00
INNE POSIEWY
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych do 7 dni 50,00
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych 2-6 dni 39,00
Sporal A 8 dni 39,00
Sporal S 8 dni 39,00
Kontrola jałowości powietrza 3-5 dni 39,00
Kontrola skażenia mikrobiologicznego powierzchni 3-5 dni 39,00
Kontrola skażenia mikrobiologicznego powierzchni z użyciem podłoża typu Count Tact 3-5 dni 39,00
Badania czystości mikrobiologicznej 3-5 dni 39,00
BADANIE LEKOWRAŻLIWOŚCI1
Antybiogram podstawowy dla szczepów z moczu 1 dzień2 39,00
Antybiogram podstawowy 1 dzień2 39,00
Antybiogram rozszerzony 1 dzień2 50,00
Antybiogram – metoda dyfuzyjno-krążkowa (dopłata za dodatkowy antybiotyk) 3 1 dzień2 39,00
Antybiogram – metoda automatyczna 1 dzień2 60,00
Mykogram 2 dni2 39,00
1 Panele antybiogramów zostały stworzone w oparciu o „Rekomendacje doboru testów oznaczania lekowrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki”;
W. Hryniewicz, A. Sulikowska, K. Szczypa, A. Skoczyńska, A. Łuczak-Kadłubowska, M. Gniadkowski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa 2006
Rekomendacje są dostępne na stronie: www.korld.edu.pl/pdf/Rekomendacje_A4_mak.pdf
2 Czas wykonania badania liczony jest od momentu uzyskania wzrostu drobnoustroju.
3 Na życzenie klienta, po uprzednim uzgodnieniu, laboratorium oznacza wrażliwość na dodatkowe antybiotyki spoza zestawu standardowego (patrz pkt 2).

Cennik badań laboratoryjnych - Mikrobiologia Specjalistyczna

Nazwa badania Czas oczekiwania na wynik2        (dni robocze)  Cena PLN
Aspergillus – antygen 1-2 dni 88,00
Candida – antygen 1-2 dni 88,00
Chlamydia trachomatis – antygen 2 dni 55,00
Chlamydia trachomatis – test genetyczny 7-10 dni 215,00
Chlamydophila pneumoniae – antygen 2 dni 80,00
Chlamydophila pneumoniae – test genetyczny 7-10 dni 215,00
Cryptococcus – antygen 1-2 dni 89,00
Cytologiczne badanie błony śluzowej nosa (eozynofilia) 2 dni 16,00
Cytologiczne badanie wymazu z pochwy 7-10 dni 37,00
Dermatofity 4 tyg. 60,00
Diagnostyka gruźlicy – preparat w kierunku prątków 2-5 dni 22,00
Diagnostyka gruźlicy – posiew w kierunku prątków met. konwencjonalną 8-12 tyg. 43,00
Diagnostyka gruźlicy – posiew w kierunku prątków met. automatyczną (krew, PMR) 6-8 tyg. 150,00
Diagnostyka gruźlicy – posiew w kierunku prątków met. Automatyczną 6-8 tyg. 150,00
Diagnostyka gruźlicy – identyfikacja prątków 8-12 tyg. 45,00
Diagnostyka gruźlicy – identyfikacja prątków atypowych do grupy1 4 tyg. 45,00
Diagnostyka gruźlicy -lekowrażliwość prątków podstawowa1 4 tyg. 150,00
Diagnostyka gruźlicy – lekowrażliwość prątków rozszerzona1 4 tyg. 210,00
Diagnostyka gruźlicy – wykrywanie M. tuberculosis complex  – met genetyczna do 7 dni 300,00
HPV wirus brodawczaka ludzkiego – serotypy wysokiego ryzyka 10 dni 200,00
HPV wirus  brodawczaka ludzkiego – serotypy niskiego ryzyka 10 dni 215,00
Legionella pneumophila – test genetyczny 10 dni 215,00
Legionella pneumophila (przeciwciała – mix IgA, M, G) 10 dni 45,00
Legionella pneumophila – antygen w moczu 14 dni 100,00
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum 1-2 dni 60,00
1 Czas wykonania badania liczony jest od momentu uzyskania wzrostu drobnoustroju.
2 Czas właściwy dla miejsca wykonania (należy ew.dodać czas potrzebny na wysyłkę materiału)

Cennik usług w zabiegowym

RODZAJ USŁUGI CENA W GABINECIE CENA W DOMU
Badanie EKG bez opisu 20
Iniekcje – domięśniowe, podskórne, śródskórne 25 35
Podłączenie kroplówki 35 100 zł/ 50 zł za każdą kolejną godzinę
Opatrunek mały 20 30
Opatrunek duży 30 40
Założenie cewnika do pęcherza moczowego (tylko kobiety) 30 40
Płukanie pęcherza moczowego 25 35
Pobieranie materiału do badań diagnostycznych 20
Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury 10 20
Zdjęcie szwów (koniecznie zlecenie od lekarza) 20 30
Pielęgnacja przetoki, rurki, trach., 30 40
Kąpiel i pielęgnacja noworodka 200
Pielęgnacja oczu, pępka i jamy ustnej dziecka 20 50
Wizyta położnej 50

Cennik usług - specjaliści

dr Bryła Ludwik 200 zł – pierwsza wizyta (45 min)
Kolejne wizyty: 200 zł – 45 min, 150 zł – 30 min
100,00 – konsultacja 15 min
200 zł (45 min) – sesja psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, par)
Sesje w języku angielskim:
300 zł – pierwsza wizyta (45 min)
Kolejne wizyty: 300 zł – 45 min, 250 zł – 30 min, 200 zł – 15 min
300 zł – Sesje psychoterapii (45 min)
dr Józefecka Beata 150 zł – 1. wizyta (45 min) Kolejne wizyty: 100 zł – 30 min, 50 zł – 15 min
dr Sołowiej-Czaban Małgorzata 150 zł – 1. wizyta (45 min) Kolejne wizyty: 100 zł – 30 min, 50 zł – 15 min
Czulińska Karolina 130 zł – 1. wizyta, 110 zł – kolejne wizyty
Gumienny Piotr 130,00 – każda wizyta
180,00 (90 min) – terapia par
Mańko Tomasz 130 zł – 1. wizyta, 110 zł – kolejne wizyty
Mikuła Joanna 130,00– pierwsza wizyta, 110,00– kolejne wizyty
Włodarczyk Agnieszka 120 zł – 1. wizyta, 100 zł – kolejne wizyty
Potęga-Sidorowicz Dagmara 130,00 – pierwsza wizyta, 110,00 – kolejne wizyty
Rokicka Justyna 130,00 – każda wizyta
Szczepaniak Jolanta 130,00 – pierwsza wizyta, 120,00 – kolejne wizyty
Trzęsowska Maja 130,00 – każda wizyta
Wasilewska Marta 130,00 – pierwsza wizyta, 110,00 – kolejne wizyty
Wilk Karolina 150,00 – pierwsza wizyta, 130,00 – kolejne wizyty
Żak Rafał 100,00 – każda wizyta
Wizyty/ konsultacje medycyny rodzinnej 110 zł wizyta

CENNIK USŁUG - PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Ścibior  Iwona Konsultacja psychologiczna 100 zł*

Terapia autyzmu i zespołu Aspergera – Cena ustalana indywidualnie na pierwszej konsultacji psychologicznej

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, ul. Romera 4, 02-784 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".