Pobierz deklaracje > wypełnij wniosek > złóż deklaracje w punkcie obsługi Pacjenta Vertimed+

POBIERZ DEKLARACJE

Pamiętaj! Twój wybór nie jest obligatoryjny. Masz prawo dwa razy w roku dokonać bezpłatnej zmiany lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i w przypadku kobiet położnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art.10 deklaracja wyboru.

Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 12, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”:
1) w postaci papierowej;
2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".