1. Wejdź na stronę https://pacjent.gov.pl/
  2. W prawym, górnym rogu kliknij Zaloguj się
  3. Zaloguj się do systemu za pomocą profilu zaufanego lub załóż nowe konto
  4. Wybierz  Uprawnienia
  5. W zakładce Uprawnienia  wybierz opcje Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
  6. Kliknij sprawdź e-deklaracje
  7. Wypełnij trzy e-deklaracje: LEKARZA i PIELĘGNIARKĘ ŚRODOWISKOWĄ, a jeśli jesteś kobietą to także POŁOŻNĄ.
  8. Uzupełnij swoje dane
  9. Wybierz Vertimed+ i wpisz nasz adres:  02-796 WARSZAWA UL. BRONIKOWSKIEGO 55
  10. Po prawej stronie kliknij  Podpisz e-deklaracje
  11. Deklaracja zostanie podpisana za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

Gratulujemy – jesteś Pacjentem Vertimed+

 

Pamiętaj! Twój wybór nie jest obligatoryjny. Masz prawo dwa razy w roku dokonać bezpłatnej zmiany lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i w przypadku kobiet położnej.
Informujemy, iż deklaracje złożone w formie elektronicznej mają taką samą moc, co złożone w postaci papierowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art.10 deklaracja wyboru.

Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 12, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru”:
1) w postaci papierowej;
2) w postaci elektronicznej, złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

 

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".