P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98)

P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98)

Kiedy i w jakim celu 
Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG wykonuje się w celu sprawdzenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby.

Wykonanie badania w kierunku przeciwciał IgG jest szczególnie wskazane w przypadku:

  • wykrywania osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
  • pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa,
  • badań epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji

Przygotowanie do badań

  • Materiałem do badania jest krew,
  • Pacjent nie musi być na czczo
  • Pacjent powinien być w trakcie pobrania w maseczce

Charakterystyka badania

Przeciwciała IgG są przeciwciałami „późnej fazy” infekcji, wskazującymi na rozwinięcie humoralnej odpowiedzi immunologicznej i świadczą o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2.

Zbyt wczesne wykonanie oznaczenia może dać wynik fałszywie ujemny, ze względu na tzw. okno serologiczne, czyli czas w którym  specyficzne przeciwciała nie są jeszcze wykrywalne.
Reakcje krzyżowe (fałszywie dodatnie wyniki) występują sporadycznie ze względu na wysoką swoistość przeciwciał klasy IgG

P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM (V98)

Oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM wykonuje się w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19. Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 7-10 dni (średnio w 8 dniu) od wystąpienia objawów choroby. ​​

Przygotowanie do badań

  • Materiałem do badania jest krew,   ​​ ​​
  • Pacjent powinien być w trakcie pobrania w maseczce

Charakterystyka badania

Testy wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2 są dopełnieniem metody PCR. Diagnostyka serologiczna zaczyna odgrywać rolę w późniejszej fazie infekcji, kiedy czułość diagnostyki molekularnej stopniowo maleje, z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych.

Przeciwciała IgM są przeciwciałami „wczesnej fazy” infekcji, a ich obecność może świadczyć  o aktywnym zakażeniu. Są wyborem optymalnym u pacjentów bez objawów, którzy podejrzewają iż mieli kontakt z osobą zakażoną.

Wynik dodatni, tj. przeciwciała IgM obecne nie jest równoznaczny z rozpoznaniem.

Wyniki badań serologicznych nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania oraz wykluczania zakażenia SARS-CoV-2 lub do informowania o stanie zakażenia. Wyniki dodatnie mogą być spowodowane przebytą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2 należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT PCR.

P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. Ilościową Metoda CLIA

Kiedy i w jakim celu
Test służy do ilościowego wykrywania przeciwciał nuetralizujących (odpowiedzialnych na odporność) w klasie IgG przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11-14 dni od wystąpienia objawów choroby.  ​​

Przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 metodą ilościową rekomendujemy jako test pierwszego wyboru dla osób, które chcą zbadać poziom przeciwciał IgG.

Wykonanie badania w kierunku przeciwciał IgG jest szczególnie wskazane u osób, które przeszły zakażenie (również bezobjawowo lub skąpoobjawowo). Test ma na celu wsparcie oceny statusu immunologicznego pacjenta, dostarczając dowodów na obecność neutralizujących przeciwciał IgG przeciwcko SARS-CoV-2.

Wyniki testu nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub wykluczenia zakażenia SARS-CoV-2, a także informowania o etapie infekcji.

Przygotowanie do badań

  • Materiałem do badania jest krew żylna. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.

Charakterystyka badania

Test do ilościowego wykrywania przeciwciał IgG przeciw antygenom S1/S2 wirusa SARS-CoV-2. Antygeny białek S1 i S2 są celem dla przeciwciał neutralizujących, odpowiadających za powstawanie odporności. Czułość testu wynosi 97,4%, swoistość > 98%.

W przypadku tego testu brak jest interferencji z innymi szczepami ludzkich koronawirusów.

Intrpretacja wyników:
< 12 AU/ml – wynik ujemny – nie ma konieczności ponowengo wykonania testu. Wynik wskazuje na brak kontaktu z wirusem. Wynik ujemny może być również u osób zakażonych we wczesnej fazie infekcji (okienko serologiczne).
12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny – test należy powtórzyć w ciągu jednego do dwóch tygodni.
> 15 AU/ml – wynik dodatni, zazwyczaj oznacza ekspozycję na badany patogen. Nie ma konieczności ponownego

P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG, S1 i N met. Polycheck

Kiedy i w jakim celu

SARS-CoV-2 – p/c w klasie IgG met. Polycheck jest testem służącym do ilościowego pomiaru stężenia w surowicy immunoglobulin G (IgG) swoistych wobec koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Test odpowiada na pytanie czy pacjent miał kontakt z koronawirusem w przeszłości i przeszedł zakażenie (nawet bezobjawowe).
Charakterystyka badania

Test składa się z dwóch rekombinowanych białek wirusa: fosfoproteiny nukleokapsydu (N) oraz podjednostki S1 białka kolca (S). Służą one do określania obecności przeciwciał wobec SARS-CoV-2 w surowicy pacjentów. Czułość badania wynosi 98,6%, swoistość 98,7%.

Panel przeznaczony jest do stosowania jako narzędzie diagnsotyczne w celu identyfikacji osób, ktore przebyły infekcję wirusem SARS-CoV-2. Pamiętać należy, iż przeciwciał anty-SARS-CoV-2 IgG pojawiają się po 11-14 dniach od momentu zakażenia lub objawów.
Czas oczekiwania na wynik badań od 3 do 5 dni.

Materiałem do badania jest krew z żyły łokciowej. Pacjencie nie musi być przeprowadzane na czczo. Badanie wykonasz od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".