ODDZIAŁ DZIENNY ZABURZEŃ NERWICOWYCH

Na naszym oddziale prowadzimy bardzo intensywną psychoterapię grupową. Praca w grupie stanowi okazję do przyjrzenia się swoim ograniczeniom w kontaktach z innymi ludźmi, których źródłem są często wcześniejsze życiowe doświadczenia, w tym relacje rodzinne. Specyfika terapii grupowej sprzyja uczeniu się przekraczania tych ograniczeń, poprzez wgląd we własne emocje, lepsze zrozumienie siebie i innych oraz przyswajanie nowych, bardziej funkcjonalnych zachowań. Psychoterapia może być, w razie konieczności, wspomagana farmakologicznie – decyduje o tym lekarz.

Zajęcia odbywają się codziennie, przez okres 12 tygodni, tylko w dni robocze. Do wyboru mamy dwie grupy:

 • Grupa R, poranna, pracuje w godzinach 10:00 – 15:00
 • Grupa W, wieczorna, pracuje w godzinach 16:00 – 21:00

Wszystkie usługi terapeutyczne w oddziale świadczone są nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.

Nasza oferta jest adresowana do osób, które:
a) cierpią z powodu zaburzeń i problemów emocjonalnych, w tym:

 • zaburzeń lękowych
 • nerwic
 • reakcji depresyjnych
 • zaburzeń odżywiania – bulimia
 • problemów osobowościowych
 • trudności w relacjach z bliskimi ludźmi
 • problemów seksualnych

b) są gotowe:

 • poznawać same siebie, swoje uczucia, przeżycia i związki między nimi
 • badać własny udział w dotykających ich problemach i trudnościach
 • starać się zmieniać własne postawy, nawyki i dysfunkcjonalne przekonania
 • aktywnie współdziałać z terapeutami i innymi pacjentami w procesie psychoterapii

Przeciwwskazania do podjęcia terapii w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych:

 • zaburzenia organiczne (wynikającymi z uszkodzenia mózgu)
 • uzależnienie od alkoholu i innych substancji odurzających
 • psychozy (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii)
 • endogenne zaburzenia afektywne (ciężkie depresje, zaburzenia dwubiegunowe)
 • anoreksja zagrażająca życiu
 • antysocjalną osobowość (dyssocjalną)
 • tendencje samobójcze lub do ciężkich samouszkodzeń
 • niezdolność do kontrolowania swoich impulsów (zwłaszcza agresywnych i seksualnych)
 • dostrzeganie źródła swych problemów wyłącznie poza sobą
 • oczekiwanie jedynie farmakoterapii, niezainteresowanie psychoterapią
 • intensywne leczenie innych chorób
 • diagnostyka u lekarzy innych specjalności
 • postępowania prokuratorskie lub procesy sądowe
 • zaangażowanie w inne niż ww. kwestie w stopniu wykluczającym aktywny udział w psychoterapii i korzystanie z niej

Ze względu na bardzo duże spiętrzenie emocji w czasie sesji grupowych, do Oddziału Dziennego nie przyjmujemy kobiet w ciąży.

Psychoterapię grupową w naszym Oddziale Dziennym prowadzą wyłącznie osoby posiadające certyfikaty uznanych towarzystw psychoterapeutycznych, pracujące według metod o udowodnionej naukowo skuteczności, lub będące w trakcie podyplomowych szkoleń/studiów prowadzących do uzyskania takich certyfikatów.
Wszyscy psychoterapeuci naszego Oddziału Dziennego pracują pod superwizją licencjonowanych superwizorów psychoterapii.

NFZ-logo Świadczenie realizowane w ramach NFZ
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".