Pobierz deklaracje > wypełnij wniosek > złóż deklaracje w punkcie obsługi Pacjenta Vertimed+

POBIERZ DEKLARACJE

LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU

Vertimed+ sprawuje kompleksową opiekę nad osobami, które zadeklarowały chęć korzystania z usług naszego lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej środowiskowej. W zakresie świadczeń POZ Pacjenci Vertimed+ mają możliwość skorzystania z oferty:

  • Lekarza pierwszego kontaktu
  • Lekarza pediatry
  • Pielęgniarki lub położnej
  • Wykonywania badań laboratoryjnych i ultrasonograficznych

Pacjent przed wizytą proszony jest o zgłoszenie się do recepcji z dowodem osobisty w celu weryfikacji uprawnień do korzystania ze świadczeń medycznych. Wizyty u lekarzy rodzinnych w przychodni odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Stale się rozwijamy i dążymy do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Pomyślnie przeszliśmy certyfikacje ISO9001 oraz ISO27001 w zakresie prowadzonych w naszej przychodni poradni. Jest to dla nas wyróżnienie i wyzwanie na przyszłość aby stale zapewniać naszym Klientom najwyższy poziom opieki medycznej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Badania hematologiczne:
1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2) płytki krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
1) sód;
2) potas;
3) wapń całkowity;
4) żelazo;
5) stężenie transferyny;
6) mocznik;
7) kreatynina;
8) glukoza;
9) test obciążenia glukozą;
10) białko całkowite;
11) proteinogram;
12) albumina;
13) białko C-reaktywne (CRP);
14) kwas moczowy;
15) cholesterol całkowity;
16) cholesterol-HDL;
17) cholesterol-LDL;
18) triglicerydy (TG);
19) bilirubina całkowita;
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1248

20) bilirubina bezpośrednia;
21) fosfataza alkaliczna (ALP);
22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
23) aminotransferaza alaninowa (ALT);
24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
25) amylaza;
26) kinaza kreatynowa (CK);
27) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
28) czynnik reumatoidalny (RF);
29) miano antystreptolizyn O (ASO);
30) hormon tyreotropowy (TSH);
31) antygen HBs-AgHBs;
32) VDRL.
3. Badania moczu:
1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.
4. Badania kału:
1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona – metodą immunochemiczną.
5. Badania układu krzepnięcia:
1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.
6. Badania mikrobiologiczne:
1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła;
3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.
9. Zdjęcia radiologiczne:
1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
3) zdjęcie czaszki;
4) zdjęcie zatok;
5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

W przypadku stwierdzenia konieczności rozszerzenia diagnostyki o badania nie znajdujące się w zakresie kompetencji lekarza POZpacjenci są kierowani do poradni specjalistycznych ( AOS ) lub placówek lecznictwa szpitalnego, w których gestiiznajduje się diagnostyka specjalistyczna.

Żródło:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

NFZ-logo Świadczenie realizowane w ramach NFZ
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".