Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w naszej Przychodni.

W związku z tym informujemy Państwa, że 25/05/2018 roku zacznie obowiązywać nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego potocznie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

  • Czym jest RODO?

Skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw pacjentów/klientów. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych.

Dane przepisu regulują:

  • Kiedy Państwa dane mogę być przetwarzane,
  • Jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują osobom, których dane są przetwarzane przez Grupę Medyczną Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Jakie obowiązki spoczywają na Grupie Medycznej Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako administratorze Państwa danych osobowych,
  • Zasady zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych,

 

Poniżej przedstawiamy wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Grupę Medyczną Vertimed Zakrzewscy Sp. z o.o.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Grupa Medyczna Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 55, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, nr KRS 0000900225, NIP 9512250118.
Dane kontaktowe administratora – Grupy Medycznej Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Można się skontaktować: – Telefonicznie pod numerem tel.
+48 22 405 63 75, +48 603 804 702, fax +48 22 403 54 42, – mail: iod@vertimed.pl, – pisemnie: Grupa Medyczna Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-796), ul. Bronikowskiego 55.
Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Grupy Medycznej Vertimed Sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: udzielania świadczeń medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz komercyjnych.
Przechowywanie danych Grupa Medyczna Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechowuje dane zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Na podstawie art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186), w sposób elektroniczny, a dokumenty będące w formie papierowej jakoś dodatkowa dokumentacja zostają zeskanowane i dopięte do przedmiotowej dokumentacji.
Przysługujące Pani/Panu prawa Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, edycji, uzupełnienia, ograniczenia. W zakresie w jakim Pani/Pana są przetwarzane w celu zapisu oraz wykonania usługi medycznej (konsultacje, zabiegi, pobranie materiału do badania laboratoryjnego) ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do upoważnienia osoby do wglądu w historię lub odbiór dokumentacji. Również ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczył(a). Państwa prawem jest również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
Prawo do sprzeciwu Ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania zapisu do Przychodni Grupy Medycznej Vertimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto do wykonania badań laboratoryjnych oraz skorzystania z usług medycznych prywatnych oraz refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia..
Zgoda na przekazywanie drogą SMS informacji bezpośrednio dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych mi przez Vertimed+ POBIERZ FORMULARZ
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".