Jest nam niezmiernie miło czynnie uczestniczyć w kampanii organizowanej przez fundacje Kwiat Kobiecości pt.” Diagnostyka Jajnika 2018”, której ambasadorką jest Pani Magda Gessler.

Od 2 lat nasza poradnia ginekologiczna znajduje się na mapie „Gabinetów pod kwiatkiem” i przestrzega „złotych standardów wizyty ginekologicznej ”.

Nasi specjaliści w profesjonalny sposób przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu przeprowadzą wywiad medyczny z Pacjentką, zdiagnozują problem i wybiorą najskuteczniejszą metodę jego leczenia.

Wiemy jak ważna jest profilaktyka w celu zapobiegania chorób, poprzez ich wczesne wykrycie i zastosowanie efektywnej terapii.

W związku z tym specjalnie dla Was Drogie Panie przygotowaliśmy 100 bezpłatnych badań USG transwaginalnych, które wykona specjalista II stopnia ginekologii i położnictwa Lek.med. Monika Babkiewicz-Gorbacka. Dla każdej nowej Pacjentki mamy też coś ekstra 😉

W trosce o zdrowie kobiet zachęcamy do skorzystania z akcji promocyjnej oraz zapoznania się z informacjami na temat nowotworu jajnika na stronie https://diagnostykajajnika.pl/

Lekarze Vertimed+ chętnie odpowiedzą na nurtujące Ciebie pytania.

Mamy nadzieje, że nasz wkład w kampanie przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej na temat profilaktyki i leczenia raka jajnika.
Dołożymy wszelkich starań by osoby korzystające z opieki medycznej w ramach wydarzenia czuły się komfortowo, a udzielona im pomoc była kompletna.

O szczegóły akcji zapytaj obsługę klienta i przeczytaj regulamin promocji.

Regulamin bezpłatnych badań USG

Regulamin kampanii „Diagnostyka Jajnika 2018” w klinice Grupa Medyczna Vertimed+

Ilość darmowych badań USG ginekologicznych: 100

Czas trwania akcji : 22.10.2018 – 22.11.2018

Postanowienia ogólne :

 1. Wykonawcą 100 bezpłatnych badań USG transwaginalnych jest Grupa Medyczna Vertimed Zakrzewscy Spółka Jawna z siedzibą w 02-796 Warszawie przy ul. Bronikowskiego 55. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300085, NIP: 9512250118, REGON: 141373051
 2. Badania ultrasonograficzne dopochwowe są przeprowadzane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w mieście Warszawa w siedzibie przychodni Vertimed+ .
 3. Udział w badaniu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. Badania wykonywane są od 22 października 2018 roku do 22 listopada 2018 w ramach kampanii „Diagnostyka Jajnika 2018”, której sponsorem jest Grupa Medyczna Vertimed Zakrzewscy Spółka Jawna lub do wyczerpania puli badań objętych promocją.
 5. W promocji mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia lub młodsze za zgodą opiekuna prawnego.

 

Regulamin :

 1. Bezpłatne badania USG transwaginalne w ramach kampanii „Diagnostyka Jajnika 2018” realizowane przez Grupę Medyczną Vertimed+ są przeznaczone dla pierwszych 100 nowych Pacjentek .
 2. Nowa Pacjentka w myśl regulaminu to kobieta, która nie posiada aktywnej deklaracji NFZ w przychodni Vertimed+ oraz nie korzystała dotychczas z usług jej lekarzy.
 3. Promocja trwa od 22 października do 22 listopada bieżącego roku.
 4. Pacjentki mogą zapisywać się telefonicznie, przez formularz na stronie vertimed.pl lub osobiście w punkcie obsługi Pacjenta w klinice Vertimed+
 5. Zapisy odbywają się w godzinach pracy przychodni.
 6. Grupa Medyczna Vertimed+ honoruje bony upoważniające do skorzystania z bezpłatnego USG w trakcie trwania kampanii oraz hasło „kwiat” podane przez nowe Pacjentki w celu rejestracji.
 7. Wymiana bonów upoważniających do skorzystania z darmowego badania na ekwiwalent pieniężny jest niemożliwa.
 8. Realizacja badania.
 9. Pacjentka zobowiązana jest do stawienia się na badanie w ustalonym z recepcją terminie.
 10. W przypadku konieczności przełożenia badania należy poinformować przychodnię z 48h wyprzedzeniem.
 11. Brak informacji o zmianie terminu badania lub niestawieniu się na nie jest równoznaczne z rezygnacją udziału w promocji. Niewykorzystana badania przysługują kolejnym Pacjentkom do czasu upływu terminu kampanii.

 

Dane osobowe :

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa Medyczna Vertimed Zakrzewscy Spółka Jawna. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z „Kwiatowa promocja w Vertimed” na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Dz.U. 2018 poz. 1000, wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Vertimed+. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Reklamacje :

 1. Wszelkie reklamacje i wątpliwości należy kierować bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta Vertimed+.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Dyrektora Kliniki.
 3. Decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub bezpośrednio w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

 

Postanowienia końcowe :

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Vertimed + oraz na stronie internetowej vertimed.pl
 2. Vertimed+ poinformuje uczestników o zmianie regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. W przypadku dokonania zmian pojawią się one na stronie Organizatora oraz w punkcie Obsługi Pacjenta kliniki Vertimed+.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Kontakt :

Grupa Medyczna Vertimed+

02-796 Warszawa ul. Bronikowskiego 55

Tel. 48224056375, +48603804702

www.vertimed.pl

 

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".