Dofinansowanie UE

Grupa Medyczna Vertimed Zakrzewscy spółka jawna

Tytuł projektu: “Podniesienie dostępności i jakości usług w placówce zdrowia VERTIMED poprzez wdrożenie e-usług”

Cel główny projektu

Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną Vertimed mieszkańcom powiatu m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji przy wykorzystaniu TIK.

Cele szczegółowe projektu

1. Stworzenie infrastruktury informatycznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem narzędziowym i licencjami na moduły celem wdrożenia e-usług medycznych w placówce Vertimed.
2. Zwiększenie jakości i dostępności do usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego przez placówkę Vertimed poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego na zaawansowanych TIK.
3. Poprawa dostępu do oferty placówki Vertimed poprzez wdrożenie e-usług zdrowotnych obejmujących interakcję transakcyjną.

Wskaźniki produktu

1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 8 szt.
2. Przestrzeń dyskowa serwerowni – powiększona zostanie w wyniku projektu do 5 TB

Wskaźnik rezultatu

1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.


Całkowita wartość projektu 1 136 876,70 PLN
Kwota kwalifikowana 1 135 031,70 PLN
Kwota dofinansowania z UE 908 025,35 PLN

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Vertimed, Bronikowskiego 55, 02-796 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".