PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Oferujemy diagnostykę i leczenie wszystkim osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych, seksu, hazardu, Internetu, zakupów, a także osobom współuzależnionym i obciążonym rodzinnie uzależnieniem od alkoholu.
W PLU pacjent może korzystać z porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub instruktora terapii uzależnień.

Do Poradni Leczenia Uzależnień nie jest wymagane skierowanie!

Korzystanie z usług PLU jest nieodpłatne w ramach kontraktu z NFZ.

NFZ-logo Świadczenie realizowane w ramach NFZ