W przypadku rezygnacji z dotychczasowego lekarza POZ i wyboru nowego, należy jedynie wypełnić u nowego lekarza deklarację wyboru.

POBIERZ DEKLARACJE

LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU

Każdej osobie ubezpieczonej w NFZ przysługuje prawo bezpłatnego wyboru lekarza pierwszego kontaktu czyli Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), a także pielęgniarki i położnej środowiskowej.

Warunkiem skorzystania z oferowanych w ramach ubezpieczenia świadczeń jest wypełnienie i złożenie deklaracji wyboru lekarza.Nie obowiązuje rejonizacja – możemy zapisać się do każdej wybranej przez nas placówki, ale tylko takiej, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Jeśli z jakichś powodów zechcemy zmienić lekarza lub pielęgniarkę, możemy to zrobić bezpłatnie dwa razy w roku.

W przypadku rezygnacji z dotychczasowego lekarza POZ i wyboru nowego, należy jedynie wypełnić u nowego lekarza deklarację wyboru.
Pacjent przed wizytą proszony jest o zgłoszenie się do recepcji z dowodem osobisty w celu weryfikacji uprawnień do korzystania ze świadczeń medycznych.

Wizyty u lekarzy rodzinnych w naszej przychodni odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Badania hematologiczne:
1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
2) płytki krwi;
3) retikulocyty;
4) odczyn opadania krwinek czerwonych (OB);
5) poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).
2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
1) sód;
2) potas;
3) wapń całkowity;
4) żelazo;
5) stężenie transferyny;
6) mocznik;
7) kreatynina;
8) glukoza;
9) test obciążenia glukozą;
10) białko całkowite;
11) proteinogram;
12) albumina;
13) białko C-reaktywne (CRP);
14) kwas moczowy;
15) cholesterol całkowity;
16) cholesterol-HDL;
17) cholesterol-LDL;
18) triglicerydy (TG);
19) bilirubina całkowita;
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1248

20) bilirubina bezpośrednia;
21) fosfataza alkaliczna (ALP);
22) aminotransferaza asparaginianowa (AST);
23) aminotransferaza alaninowa (ALT);
24) gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
25) amylaza;
26) kinaza kreatynowa (CK);
27) fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
28) czynnik reumatoidalny (RF);
29) miano antystreptolizyn O (ASO);
30) hormon tyreotropowy (TSH);
31) antygen HBs-AgHBs;
32) VDRL.
3. Badania moczu:
1) ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
2) ilościowe oznaczanie białka;
3) ilościowe oznaczanie glukozy;
4) ilościowe oznaczanie wapnia;
5) ilościowe oznaczanie amylazy.
4. Badania kału:
1) badanie ogólne;
2) pasożyty;
3) krew utajona – metodą immunochemiczną.
5. Badania układu krzepnięcia:
1) wskaźnik protrombinowy (INR);
2) czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
3) fibrynogen.
6. Badania mikrobiologiczne:
1) posiew moczu z antybiogramem;
2) posiew wymazu z gardła;
3) ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.
7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej.
9. Zdjęcia radiologiczne:
1) zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
2) zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
3) zdjęcie czaszki;
4) zdjęcie zatok;
5) zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

W przypadku stwierdzenia konieczności rozszerzenia diagnostyki o badania nie znajdujące się w zakresie kompetencji lekarza POZpacjenci są kierowani do poradni specjalistycznych ( AOS ) lub placówek lecznictwa szpitalnego, w których gestiiznajduje się diagnostyka specjalistyczna.

Żródło:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

NFZ-logo Świadczenie realizowane w ramach NFZ