GABINET PIELĘGNIARKI POZ / ZABIEGOWY

Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych przyjmuje zainteresowanych i wszystkich, którzy potrzebują pomocy pielęgniarskiej w godzinach 8.00–18.00 od poniedziałku do piątku.
W ramach opieki pielęgniarki środowiskowej Pacjent ma również prawo do świadczeń pielęgnacyjnych w domu. Pielęgniarka sprawuje opiekę nad podopiecznymi, adekwatną do stanu i potrzeb Pacjentów do niej zadeklarowanych.

W ramach swoich obowiązków pielęgniarka środowiskowa:

  • wykonuje iniekcje, zabiegi pielęgniarskie, czynności higieniczne oraz pobiera materiał do badań diagnostycznych w domu pacjenta
  • dokonuje pomiarów podstawowych funkcji organizmu np. ciśnienia, tętna, poziomu glukozy
  • pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych i leczniczych poprzez udział w usprawnianiu
  • pomaga w uzyskaniu kontaktu z lekarzem POZ, realizuje recepty

Jednym z podstawowych zadań pielęgniarki środowiskowej jest prowadzenie edukacji zdrowotnej.
Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego /rodzinnego w godzinach pracy przychodni, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-18.00, w pełnym zakresie. Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w tym czasie musi być uzasadnione stanem zdrowia Pacjentów.

Do świadczeń pielęgniarki i środowiskowej/rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru i rezygnacji z objęcia opieką, jak w przypadku lekarza POZ.

Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę, zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.