MEDIA / WSPÓŁPRACA

Nasza przychodnia posiada liczne grono znakomitych psychologów, psychiatrów, seksuologów oraz terapeutów uzależnień fizycznych i behawioralnych, z wieloletnim doświadczeniem w swojej specjalizacji oraz we współpracy z mediami (TV, Radio, Internet, Prasa).

Chętnie podejmiemy współpracę polegającą na doradztwie, przygotowaniu ekspertyz, wypowiedzi, opinii lub komentarzy z zakresu:

 • Psychologii i psychiatrii (depresje, nerwice, zaburzenia lekowe, problemy emocjonalne i osobowościowe)
 • Różnego typu uzależnień (alkohol, narkotyki, seks, Internet, gry, zakupy, hazard, leki,..)
 • Terapii indywidualnych i grupowych
 • Zaburzeń odżywiania
 • Związków i relacji partnerskich
 • Problemów wychowawczych
 • Coachingu i samorozwoju

Oferujemy:

 • Komentarze do bieżących wydarzeń w programach radiowych i TV
 • Dyskusje z udziałem specjalistów branży
 • Przygotowywanie artykułów do prasy oraz Internetu
 • Opinie eksperckie
 • Doradztwo i szkolenia