Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zachęcamy do podpisania deklaracji dostępnej w Recepcji

Przyjmujemy w ramach

Psycholog, Psychiatra, Psychoterapia

Psychoterapia, Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Przyjmujemy również w ramach

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Praca w grupie stanowi okazję do przyjrzenia się swoim ograniczeniom w kontaktach z innymi ludźmi, których źródłem są często wcześniejsze życiowe doświadczenia.

Zapraszamy w ramach NFZ!!